تبلیغات
عاشق ترین ها - دنیای نامرد

دنیای نامرد

عکاسی از دخترکی دستفروش ک زیرباران جوراب میفروخت عکسی گرفت... آن عکس بهترین عکس سال شد... عکاس بهترین عکاس سال شد و جایزه گرفت... کتابی درمورد آن عکس نوشته شد... نویسنده اش بهترین نویسنده شد و جایزه ای گرفت... از آن کتاب فیلمی ساخته شد...آن فیلم پر بیننده ترین فیلم شد... تمام عوامل سازنده آن فیلم جوایزی گرفتند و تحسین شدند...
 ولی آن کودک دستفروش هنوز دستفروشی میکند!!!!!
            "دنیای ما این چنین است"


[ دوشنبه 6 بهمن 1393 ] [ 07:15 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]