تبلیغات
عاشق ترین ها - مهم ترین خبر

مهم ترین خبر

لطفاً این پیام را منتشر کنید:
شیطان به رسول خدا گفت: طاقت دیدن و تحمل 6 خصلت آدم را ندارم. 
1وفتی به هم میرسند سلام میکنند. 
2از حال هم خبر دار میشوند. 
3 براى هر کاری انشاالله مى گویند. 
4از گناه استغفار مى کنند.
5ابتداى هر کاری بسم الله الرحمن الرحیم مى گویند. 
6تا نام تو را می شنوند صلوات مى فرستند. 
آیا مى دانید وقتی مى خواهید این پیام را منتشر کنید، شیطان مى کوشد تا منصرف شوید؟


[ پنجشنبه 25 دی 1393 ] [ 09:30 ق.ظ ] [ پوریا صادقی ]