تبلیغات
عاشق ترین ها - مخاطب خاص

مخاطب خاص

ایـن روزهـا اسم هــر کسیــو میــذارن: "مخــاطب خــاص"
"مخــاطب" که همــه هستـــن؛
ولــی... هیچکــس "خــاص" نیســت
خـــاص اونیــه کــه.... وقتـی قبــول میکنــی باهـاش باشــی، بجـای "بالاخــره مخشـــو زدم"
بگـــه؛ "بالاخــره به دستــش آوردم..."
خـــاص اونیــه کــه... "اشـــک غـم" رو از صورتــت بـرداره...
"اشـــــک شـادی" رو بیـاره تـوی چشمـــات...
اونیـــه کـه... نـذاره هیــچ وقــت "دلـــت" بگیـــــره... بشکـــــنه... همیشـــه بیــادت بــاشه...
اونــی کــه دنـبــال عــوض بــدر کــردن نـیـسـت...
و در آخــر نـــذاره حــس کنــی تنهــایی...!
اینجــور آدمــی لایــقه بهــش بگــی: "خـــاص"[ شنبه 20 شهریور 1395 ] [ 10:14 ق.ظ ] [ پوریا صادقی ]