تبلیغات
عاشق ترین ها - حس غریبی دارم.....

حس غریبی دارم.....

حس غریبی دارد دلم. ..
غریب و پر از تشویش...
فریادهای عاشقانه اش شنیده نشد...
ع ش ق .. حس غریبی است و مبهم ...
می خواهد بی تفاوت باشم. ... 
و می خواهم با بی تفاوتی کنار بیایم...
احساس سرما در رگهایم می چرخد..
سرد است قلب عاشقم؟؟!!!!
 بی تابی از وجودم رخت بربست...
طعم بی تفاوتی.... طعم سردی است!! 
احساس سرما می کند دلم ...
حس غریبی دارد...حس سکوت و سرمای بعد از بارش برف زمستانی. ..
فریادی عاشقانه نخواهم داشت ...
بی تفاوت است دلم و نگاهم و صدایم !!!!
و آرام ... آرامشی غریب و مبهم ...


[ دوشنبه 11 اسفند 1393 ] [ 03:42 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]