تبلیغات
عاشق ترین ها - می بوسمت.....

می بوسمت.....

 یک روز می بوسمت
یک روز که باران می بارد
یک روز که چترمان دو نفره شده
یک روز که همه جا حسابی خیس خیس است  
یک روز که گونه هایت از سرما سرخ سرخ شده  
آرامتر از هر چه تصورش کنی  
آهسته می بوسمت


[ یکشنبه 10 اسفند 1393 ] [ 03:15 ب.ظ ] [ پوریا صادقی ]